Gusto ko din.

Hindi mo alam,

Kasi hindi ka marunong makiramdam.

Hindi mo alam,

Kasi wala kang ibang gustong paniwalaan.

Hindi mo alam,

Kasi makasarili ka.

Oo, makasarili ka.

Ikaw lang ang dapat intindihin.

Ikaw lang ang dapat pahalagahan.

Ikaw lang dapat ang mahalin. P

aano naman ako?

Paano naman ako…

Gusto ko din maranasan lahat yun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s